Organisation och kontakt

Föreningen

Föreningen leds av en styrelse som väljs på årsmötet. Ordförandeskapet har sedan föreningens stiftande 1912 innehafts av den sittande landshövdingen.

Operativt leds föreningen av ett arbetsutskott som fungerar som verkställande utskott. Kontaktuppgifter till föreningen finns nedan.

Styrelse

ordförande 
Landshövding Sten Tolgfors

v. ordförande 
Lars Tegelberg
E-post: Lars Tegelberg

sekreterare
Per Sagert
E-post: Per Sagert

skattmästare
Peter Kullberg

Ledamöter i Arbetsutskottet
Per-Olof Bentley

John Malkki

Jonas Wimmerstedt

Maria Fast

Aria Nakei