FÖRENINGEN FÖR

GÖTEBORGS FÖRSVAR

Sveriges största förening för försvars-

och säkerhetspolitiskt intresserade.

Kran

Föreningen för Göteborgs Försvar är Sveriges största förening för försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade. Föreningen bildades redan 1912 och är fristående och politiskt obunden. Idag är vi fler än 1800 medlemmar.

Vårt syfte är att hålla den försvars- och säkerhetspolitiska debatten levande. Föreningen vill bidra till ett bredare försvarsintresse och en tydlig folkförankring av landets försvarspolitik.

Föreningen utför och stödjer olika aktiviteter som i enlighet med våra stadgar verkar för att stärka rikets försvar inom Göteborg och Västsverige. Detta sker bland annat genom ekonomiska bidrag till olika organisationer och genom egna aktiviteter, till exempel föredrag och debatter.

Bli medlem i vår förening

Aktuellt evenemang

I kalendariet hittar du aktuella evenemang

VAD VI BIDRAGIT TILL

Föreningen har genom sin mer än 110-åriga historia stött många olika typer av verksamhet.

Det senaste decenniet har stödet riktats främst åt att hjälpa frivilligorganisationerna att kunna bedriva sin utbildningsverksamhet och försvarsinformation. Det kan vara hjälp med kostnader i samband med inbjudna föreläsare, lokaler eller annat för att en aktivitet skall bli av.

Vi har även bidragit till kostnader i samband med navigationsövningar och andra mera praktiska arrangemang.

Vi stödjer idag exempelvis Hemvärnet på olika sätt. Vi har lämnat stöd till samverkansövningar mellan myndigheter och vi har även stöttat den pedagogiska verksamheten på Areoseum, där skolor bedriver utbildning i en mycket spännande miljö för skolungdomar om säkerhetspolitik, om historia, försvar och flyg.