Föreningen för Göteborgs Försvar

Föreningen för Göteborgs Försvar är Sveriges största förening för försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade. Föreningen bildades redan 1912 och är fristående och politiskt obunden. Idag är vi fler än 1500 medlemmar.

Vårt syfte är att hålla den försvars- och säkerhetspolitiska debatten levande. Föreningen vill bidra till ett bredare försvarsintresse och en tydlig folkförankring av landets försvarspolitik.

Föreningen utför och stödjer olika aktiviteter som i enlighet med våra stadgar verkar för att stärka rikets försvar inom Göteborg och Västsverige. Detta sker bland annat genom ekonomiska bidrag till olika organisationer och genom egna aktiviteter.

Föreningen arrangerar och stödjer högkvalitativa föredrag och debatter med ledande representanter för regeringen, Försvarsmakten, andra myndigheter och organisationer.

Under den senaste 10-årsperioden har föreningen delat ut mer än 14 miljoner kronor i bidrag. Föreningen har regelbundet besök av försvarsministrar, överbefälhavare och andra myndighetschefer.

Läs gärna våra skrifter

Krishantering och försvar mot en bredare hotbild ur ett västsvensk perspektiv (som pdf)

Hur den maritima säkerheten i Västkusthamnarna kan höjas med små medel (som pdf)


Historik
Föreningen bildades för drygt 100 år sedan som en reaktion på den styvmoderliga behandling många medborgare ansåg att statsmakterna visade försvaret av Göteborg och Västsverige.

Några handlingskraftiga officerare tog därför initiativet att uppvakta ett antal ledande personer i staden, för att med deras stöd skapa ett lokalt försvarsengagemang hos den Göteborgska allmänheten.

Man var övertygad om att en frivillig försvarsförening kunde vara sättet att få fram de pengar som behövdes för att genomföra de nödvändiga förbättringarna.
Idén vann anhängare och den 2 december 1912 kunde ett hundratal personer välja föreningens första styrelse med landshövding Gustaf Lagerbring som ordförande. - Sedan dess har samtliga landshövdingar känt sitt ansvar och ställt sig i spetsen för föreningen och dess verksamheter.

Enligt de första stadgarna skulle föreningen, ofta genom rent praktiska åtgärder, främst stödja:

  • Landstormens och ungdomens frivilliga skytteutbildning
  • Befälsutbildning inom landstormen
  • Frivilliga mobiliserings- och fälttjänstövningar
  • Inköp av materiel för dessa verksamheter
  • Föredrag ”i fosterländsk anda”, det vill säga motsvarande dagens försvarsupplysning.

Viktigt att notera är att föreningen redan från början skulle vara politiskt helt obunden och fristående från andra organisationer. - Detta gäller även idag.

Under de bägge världskrigen och mellankrigsperioden präglades mycket av verksamheten av stöd till den frivilliga befälsutbildningen och inte minst inköp av vapen och annan utrustning, allt ifrån handeldvapen till luftvärnskanoner.

Eftersom ett av de viktigaste målen för föreningen var att skapa en stark försvarsvilja med en bred folkförankring, kom stort ekonomiskt stöd att lämnas till en mängd frivilliga försvarsorganisationer. Här kan nämnas Skytterörelsen, Hemvärnet, Lottarörelsen och olika Reservofficerssällskap.

Tiden efter andra världskriget innebar en ökad satsning på försvarsupplysning om det militärpolitiska läget i vårt eget land, vårt närområde och i Europa generellt. Inte minst belystes effekterna av de stora omvälvningarna som Berlinmurens fall samt Sovjetunionens och Warszawapaktens upplösning.
Stora insatser gjordes också för att för att förhindra eller minimera nedläggningen av militära förband i Västsverige.


Landets största frivilliga regionala försvarsförening
Idag är föreningen landets största frivilliga regionala försvarsförening med drygt 1.400 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att fortsatt driva olika former av försvarsupplysning och att speciellt lyfta fram hur viktigt det är för hela nationen av att Västsverige måste ha kapacitet att möta olika typer av hot – militär aggression, terrorism samt miljökatastrofer.

För att nå dessa mål initierar och genomför föreningen årliga offentliga försvarsdebatter med representanter för Försvarsmaktens högsta ledning, regeringen och de politiska partierna samt berörda verk och myndigheter. Vidare ger föreningen, vid speciella tillfällen, ut försvarsrelaterade informationsskrifter samt deltar i den allmänna försvarsdebatten genom artiklar i olika media.

Årligen genomförs en till två försvarsrelaterade studieresor såväl inom som utom landet.

Föreningen har under sina drygt 100 år blivit en aktad opinionsbildare i försvarsfrågor och är representerad i Allmänna Försvarsföreningens styrelse i Stockholm.

aq_block_4

Kalendarium

Kommande aktiviteter

Torsdag 29 februari
I15 Kamratförening – föredrag av Kristina Sundholm om civila försvaret i Västsverige

Kristina Sundholm, Kanslichef på Civilområdeskansliet för Västra civilområdet håller föredrag om utvecklingen av det civila försvaret i Västsverige.

PROGRAM – torsdagen den 29 februari
Kl 1730 – 1830 Samling på mässen. Baren och biblioteket är öppna.
Kl 1830 – 1945 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe.
Kl 1945 – 2000 Förflyttning till Regementssalen.
Kl 2000 – 2130 Föredrag med frågestund.

Observera att anmälan till föredraget endast kan ske via www.kamrati15.se Sista dag för anmälan är den 26/2, gäst får medbjudas och kostnaden för föredrag och middag är 165 kr/person.

Onsdag 20 mars
Föredrag ”Sverige i NATO”

Vad betyder finsk och svensk anslutning till NATO för säkerheten i norra Europa och vad händer nu? Föreningen för Göteborgs Försvar bjuder in till föredrag av Anna Wieslander och Sverre Diesen.

Anna Wieslander, generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen och Nordeuropachef Atlantic Council talar om ”Starkare tillsammans: Sverige och Finland som nya allierade” och General Sverre Diesen, tidigare Försvarschef (ÖB) i Norge, talar om ”NATO i Norden – hvordan styrker vi best vår felles forsvarsevne?”

Efter föredrag och frågor serveras traditionsenlig, subventionerad supé. Medlem är välkommen att bjuda med en gäst.

Tid: onsdag den 20 mars 2024 kl 18.00
Plats: Chalmers Konferenscenter, sal RunAn, Chalmersplatsen 1.
Anmälan: Anmälan öppnar på hemsidan den 25 februari.

Onsdag 24 april
Årsmöte FFGF

Föreningens årsmöte hålls onsdagen den 24:e april på Chalmers konferenscenter – välkomna!

Tid: onsdag den 24 april 2024 kl 18.00
Plats: Chalmers konferenscentrum Johanneberg, lokal RunAn.
Anmälan: Sista anmälningsdag: 19 april, anmälan görs genom länk på hemsidan (tillgänglig senare i vår).

Fredag 31 maj
Studieresa Berlin-Prag

Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening välkomnar medlemmar i Föreningen för Göteborgs Försvar att åka med på en mycket intressant studieresa till Berlin och Prag 31 maj-6 juni 2024. Sista anmälningsdag är 2024-01-31, se Inbjudan nedan för mer information och observerar att antalet platser är begränsat.

Resplan
Dag 1 Hemorten – Rostock 31 maj
Vi åker genom södra Sverige och Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser-Rostock som tar strax under två timmar. Här stannar vi för vår första
övernattning. Middag på egen hand.

Dag 2 Rostock – Berlin 1 juni
I Tyskland fortsätter vi på snabba vägar till huvudstaden Berlin som vi når före lunch. Vi börjar med den traditionella Currywursten före vi ger oss av för
en stadsrundtur med lokalguide i staden. Under rundturen passar vi på att besöka Checkpoint Charlie museet och Berlin story bunker museet. Fulla av
alla intryck från staden checkar vi in på vårt hotell och äter en gemensam middag.

Dag 3 Berlin – Prag 2 juni
Efter frukost gör vi ett besök i byggnaden där Wannseekonferensen ägde rum. Vi lämnar sedan Berlin och reser söderut mot Prag. Efter vi checkat
in på Botanique hotel i hjärtat av Prag så serveras vi en gemensam middag i restaurangen. På kvällen finns det tid att ta en promenad på stadens
upplysta gränder och kullerstensgator.

Dag 4 Prag – 3 juni
Efter frukost gör vi en förlängd rundtur med vår lokalguide. Vi åker med buss till Strahovklostret och tar vi oss mot slottet. Här vandrar vi genom
borgområdet där vi hittar Sant Vituskatedralen vars siluett avteckar sig mot himlen och det imponerande kungliga slottet. Turen går vidare över
Karlsbron som spänner sina valv över floden Moldau. Här väntar gamla stadens torg med det Astronomiska uret och vi avslutar med de judiska
kvarteren. Största delen av rundturen går idag till fots. På efermiddagen ges tillfälle att ta del av Prags stora utbud av historia och kultur, strosa runt
på de charmiga kullerstensgatorna kantade av kaféer eller shoppa. I centrum finns bland annat skovaruhuset Bata, varuhuset Tesco och shoppingcentret
Palladium som har över 180 butiker. Middag på egen hand.

Dag 5 Prag – 4 juni
Idag tar vi bussen till Heydrich bostad och fortsätter till K H Franks slott. Efter några timmar på egen hand fortsätter vi dagen med ett besök i kryptan
där attentatsmännen som sköt Heydrich gömde sig. Vi fortsätter eftermiddagen med en rundvisning i Prags äldsta ölbryggeri U Fleku. Efter vi provat
ölet blir vi serverade en tvårätters middag. Mätt och belåtna går vi vidare till Obecni dum (folkets hus) där vi i deras underbara café blir serverade
Apfelstrudel med glass och kaffe.

Dag 6 Prag – Berlin 5 juni
Frukost och avresa mot Berlin. Vi stannar i Theresienstadt som under andra världskriget var ett koncentrationsläger och judiskt getto. Vi besöker lilla
fästningen och Ghetto museet. Resan fortsätter vidare till Dresden som brukar kallas ”Florens vid Elbe”. Dresden bombades mycket svårt i mitten
av februari 1945 och har återuppbyggts i olika perioder. Arbetet med att återuppbygga staden pågår fortfarande, och så sent som 2005 återinvigdes
Frauenkirche efter elva års restaurering. Vår guide visar oss runt bland sevärdigheter som Zwingerpalatset, Semperoperan, Furstetåget och Brühlterrassen.
Framåt kvällen når vi vårt övernattningshotell utanför Berlin där vi blir serverade en gemensam middag.

Dag 7 Berlin – hemorten 6 juni
Efter frukost reser vi norrut till Rostock. I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och
Borås 22.30.

Inbjudan

Genomförda aktiviteter

Torsdag 15 februari 2024
I15 Kamratförening – föredrag om Amfibieförband av Överstelöjtnant Fredrik Hesselman

Överstelöjtnant Fredrik Hesselman, stf C för Älvsborgs Amfibieregemente (Amf4), håller föredrag om utvecklingen av Amfibieförbanden på Västkusten.

PROGRAM – torsdagen den 15 februari
Kl 1730 – 1830 Samling på mässen. Baren och biblioteket är öppna.
Kl 1830 – 1945 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe.
Kl 1945 – 2000 Förflyttning till Regementssalen.
Kl 2000 – 2130 Föredrag med frågestund.

Observera att anmälan till föredraget endast kan ske via www.kamrati15.se Sista dag för anmälan är den 12/2, gäst får medbjudas och kostnaden för föredrag och middag är 165 kr/person.

Torsdag 1 februari 2024
I15 Kamratförening – föredrag av Generalmajor Svante Bergh

Generalmajor Svante Bergh, ordförande för I15 Kamratförening, talar om kriget i Ukraina, NATO, utvecklingen av försvaret av Göteborgs hamn och övertagandet av Säve krigsflygfält.

För de som vill ha något att dricka så är baren öppen from kl 1730. Om du önskar lämna tillbaka eller låna en bok i biblioteket så är det också öppet.

PROGRAM – torsdagen den 1 februari
Kl 1730 – 1830 Samling på mässen I 15, Borås. Baren och biblioteket är öppet
Kl 1830 – 1930 Kaffe med fralla. GRATIS!
Kl 1930 – 1945 Förflyttning till Regementssalen
Kl 1945 – 2115 Föredrag med frågestund

Observera att anmälan till föredraget endast kan ske via www.kamrati15.se Sista dag för anmälan är den 29/1, gäst får medbjudas och arrangemanget är kostnadsfritt.

Torsdag 18 januari 2024
I15 Kamratförening – Föredrag av Stf Arméchefen Brigadgeneral Anders Svensson

Stf Arméchefen, Brigadgeneral Anders Svensson, håller föredrag om Försvarets utveckling och vilka hot som är mot Sverige. Vi får även höra mer om Sveriges stöd till Ukraina.

Mässen på I15 har nu nya föreståndare, Marie Arturén och Carina Öberg, båda är väl kända i Borås. Marie är känd som en stor artist och Carina har tidigare under Regementets tid skött mässen i flera år. Båda har drivit restaurang i många år. Detta tyder på att vi även i fortsättningen har en bra mässverksamhet.

PROGRAM – torsdag den 18 januari
Kl 1800 – 1830 Samling på mässen I 15, Borås
Kl 1830 – 1945 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe
Kl 1945 – 2000 Förflyttning till Regementssalen
Kl 2000 – 2130 Föredrag med frågestund

Observera att anmälan till föredraget endast kan ske via www.kamrati15.se Sista dag för anmälan är den 15/1, gäst får medbjudas och pris per deltagare är 150 kr som betalas på mässen!

Torsdag 23 november 2023
I15 Kamratförening – Öppet hus med föredrag av Pingo H Olofsson

Pingo H Olofsson, medlem i Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening, håller föredrag om sitt arbete med leveranser av förnödenheter och material för att stötta befolkningen i Charkivregionen. Uppdraget skedde i samarbete med Insamlingsstiftelsen Sverige–Ukraina och tillsammans med den kända äventyraren Lena Wilderäng.

PROGRAM – torsdagen den 23 november
Kl 1800 – 1830 Samling på mässen I 15, Borås
Kl 1830 – 1930 Kaffe och fralla
Kl 1930 – 1945 Förflyttning till Regementssalen
Kl 1945 – 2100 Föredrag med frågestund

Inbjudan sker i samverkan med Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening. Observera att anmälan till föredraget endast kan ske via www.kamrati15.se Sista dag för anmälan är den 21/11, gäst får medbjudas och arrangemanget är gratis!

Onsdag 15 november 2023
Föredrag om kriget i Ukraina av Övlt Joakim Paasikivi

Övlt Joakim Paasikivi, lärare i militär strategi vid Försvarshögskolan, håller föredrag om ”Rysslands utmaning av (den europeiska) säkerhetsordningen – Kriget mot Ukraina”

Lokalen RunAn på Chalmers har 450 platser och just nu är föredraget fullbokat!

Joakim är en flitigt anlitad och uppskattad föredragshållare, välkänd från nyhetsrapportering i media. Joakim är mycket väl insatt i vad som händer i krigets Ukraina och beskriver krigets utveckling den senaste tiden, samtidigt som han kan ge en bild av olika framtida scenarier – missa inte detta föredrag!

Efter föredrag och frågor serveras traditionsenlig, subventionerad supé. Medlem är välkommen att bjuda med en gäst.

Tid: onsdagen den 15 november 2023 kl 18.00
Plats: Chalmers Konferenscenter, sal RunAn, Chalmersplatsen 1.
Anmälan: Föredraget är tyvärr fullbokat men det finns fortfarande platser till supén. Pris för supén är 200 kr/person. Om du redan är anmäld till föredraget men inte anmält dig till supén och önskar vara med på den, kontakta sekreterare@goteborgsforsvar.se.

Torsdag 9 november 2023
I15 Kamratförening – Unikt föredrag om Indiens demokrati och deras försvarsmakts utveckling

Johan Törnqvist, Överste i flygvapnet och tidigare Militärattaché i Indien talar om Indiens demokrati, deras försvarsmakts utveckling samt relationerna till sina grannar
och då främst Kina.

Det är inte ofta vi hör om Indiens försvarsmakt i media, missa inte chansen att ta del av Johans erfarenhet och unika kunskap inom området.

PROGRAM – torsdagen den 9 november
Kl 1800 – 1830 Samling på mässen I 15, Borås
Kl 1830 – 1945 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe
Kl 1945 – 2000 Förflyttning till Regementssalen
Kl 2000 – 2130 Föredrag med frågestund

Observera att anmälan till föredraget endast kan ske via www.kamrati15.se Sista dag för anmälan är den 6/11, gäst får medbjudas och pris per deltagare är 150 kr som betalas på mässen!

aq_block_10

Detta stödjer vi

Föreningens ändamål har sedan grundandet 1912 varit att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar inom Göteborg och västsverige. Detta ändamål tillhandahåller ramen för föreningens verksamhet.
Omvärldssituationen och hotbilden mot Sverige har dock förändrats markant sedan 1912. Hotbilden idag är mer mångfacetterad än någonsin och ställer stora krav på flexibilitet och på samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer.

Inte minst på det regionala och lokala planet är sådan samverkan mycket viktig. Föreningen stöjder därför aktivt verksamheter som ger möjlighet till samverkan och samövning mellan de olika aktörer som är viktiga för säkerheten i Göteborg och västsverige. Som exempel kan nämnas föreningens stöd till samverkansövningen Emerentias chefskonferens 2015, där chefer för ett stort antal myndigheter samlades för att diskutera bland annat skydd av Göteborgs hamn och Landvetter flygplats. Just skyddet av infrastrukturen i västsverige engagerar föreningen mycket. Det är en fråga av vitalt intresse för hela landet.


Vi ger regelbundet stöd till hemvärnet och till frivilliga försvarsorganisationer. Stöd utgår till projekt och konkret verksamhet. Bidrag beviljas inte för fasta kostnader såsom underhåll av lokaler m.m.

Föreningen försöker också att bidra till folkförankringen av försvaret och till en bredare försvarsupplysning. Som exempel kan här nämnas ett omfattande stöd till Aeroseums utveckling av ett upplevelsecenter dit bland annat skolklasser kan komma och få information om försvaret presenterat på ett intresseväckande sätt. Vidare stödjer vi forskning och debattskrifter som faller inom föreningens ändamål och vi försöker uppmuntra sådan verksamhet bland annat genom utdelning av stipendier för uppsatser och forskning.

aq_block_16

Ansök om stöd

Föreningen stödjer verksamheter och aktiviteter som främjar vårt ändamål och syfte.

Ansökan om bidrag skickas till:
Föreningen för Göteborgs försvar via e-post till : sekreterare@goteborgsforsvar.se

  • Ansökan skall tydlig beskriva vad bidraget ska användas till.
  • Vi önskar få in ansökningar senast den 31/3 årligen.
  • Vi önskar även att en budget bifogas där aktivitetens totala finansiering framgår.
  • För föreningar och organisationer önskar vi ta del av aktuell årsredovisning samt en budget för verksamheten.
aq_block_22

Vad vi bidragit till

Föreningen har genom sin 100-åriga historia stött många olika typer av verksamhet.

De senast decenniet har stödet riktats främst åt att hjälpa frivilligorganisationerna att kunna bedriva sin utbildningsverksamhet och försvarsinformation.
Det kan vara hjälp med kostnader i samband med inbjudna föreläsare, lokaler eller annat för att en aktivitet skall bli av . Vi har även bidragit till kostnader i samband med navigationsövningar och andra mera praktiska arrangemang.

Vi stödjer idag exempelvis Hemvärnet på olika sätt. Vi har lämnat stöd till samverkansövningar mellan myndigheter och vi har även stöttat den pedagogiska verksamheten på Areoseum, där skolan bedriver utbildning i en mycket spännande miljö för skolungdomar om säkerhetspolitik, om historia, försvar och flyg.

aq_block_28

Bli medlem

Genom att bli medlem i Föreningen stödjer du vårt syfte och du får möjlighet att delta i våra olika arrangemang.

Medlemskap löses enklast genom att skicka e-post till sekreterare@goteborgsforsvar.se och sätta in 200 kr på föreningens bankgironummer 5703-5263 alternativt Swish till 123 068 6709.

Ange också namn, adress och e-postadress samt mobiltelefonnummer som du kommer att använda vid ev. swishbetalning

Medlemsavgiften är en engångsavgift och inte årligt återkommande.

aq_block_34

Föreningen leds av en styrelse som välj på årsmötet. Ordförandeskapet har sedan föreningens stiftande 1912 innehafts av den sittande landshövdingen.
Operativt leds föreningen av ett arbetsutskott som fungerar som verkställande utskott. Kontaktuppgifter till föreningen finns nedan.
(För att se ledamöter i arbetsutskottet tryck på + nere till höger)

Styrelse

ordförande 
Sten Tolgfors Landshövding
v. ordförande 
Lars Tegelberg, Direktör
   
sekreterare 
Per Sagert, IT-Direktör
skattmästare 
Peter Kullberg, fd. Bankdirektör

Hela styrelsen (som pdf)


Arbetsutskott

ordförande 
Lars Tegelberg
Mobil: 0703-77 99 44
E-post: Lars Tegelberg
sekreterare 
Per Sagert
Mobil: 0706-620 0070
E-post: Per Sagert
   
skattmästare 
Peter Kullberg
ledamot 
Per-Olof Bentley
   
ledamot 
John Malkki
ledamot 
Maria Fast
   
ledamot 
Aria Nakei
ledamot 
Jonas Wimmerstedt

Stadgar (pdf)