Ansök om stöd

Så ansöker du

Föreningen stödjer verksamheter och aktiviteter som främjar vårt ändamål och syfte. Du kan läsa mer om vad vi stödjer här.

Ansökan om bidrag skickas med e-post till sekreterare@goteborgsforsvar.se

  • Ansökan skall tydligt beskriva vad bidraget ska användas till.
  • Budget skall bifogas där aktivitetens totala finansiering framgår.
  • Föreningar och organisationer skall bifoga aktuell årsredovisning samt budget för verksamheten.
  • Sista ansökningsdag är den  31/3 årligen.
  • Efter verksamheten/aktiviteten genomförts önskar föreningen få redovisning hur bidraget användes.
Ansök om stöd