Föreningen för Göteborgs Försvar

Föreningen för Göteborgs Försvar är Sveriges största förening för försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade. Föreningen bildades redan 1912 och är fristående och politiskt obunden. Idag är vi fler än 1500 medlemmar.

Vårt syfte är att hålla den försvars- och säkerhetspolitiska debatten levande. Föreningen vill bidra till ett bredare försvarsintresse och en tydlig folkförankring av landets försvarspolitik.

Föreningen utför och stödjer olika aktiviteter som i enlighet med våra stadgar verkar för att stärka rikets försvar inom Göteborg och Västsverige. Detta sker bland annat genom ekonomiska bidrag till olika organisationer och genom egna aktiviteter.

Föreningen arrangerar och stödjer högkvalitativa föredrag och debatter med ledande representanter för regeringen, Försvarsmakten, andra myndigheter och organisationer.

Under den senaste 10-årsperioden har föreningen delat ut mer än 14 miljoner kronor i bidrag. Föreningen har regelbundet besök av försvarsministrar, överbefälhavare och andra myndighetschefer.

Läs gärna våra skrifter

Krishantering och försvar mot en bredare hotbild ur ett västsvensk perspektiv (som pdf)

Hur den maritima säkerheten i Västkusthamnarna kan höjas med små medel (som pdf)


Historik
Föreningen bildades för drygt 100 år sedan som en reaktion på den styvmoderliga behandling många medborgare ansåg att statsmakterna visade försvaret av Göteborg och Västsverige.

Några handlingskraftiga officerare tog därför initiativet att uppvakta ett antal ledande personer i staden, för att med deras stöd skapa ett lokalt försvarsengagemang hos den Göteborgska allmänheten.

Man var övertygad om att en frivillig försvarsförening kunde vara sättet att få fram de pengar som behövdes för att genomföra de nödvändiga förbättringarna.
Idén vann anhängare och den 2 december 1912 kunde ett hundratal personer välja föreningens första styrelse med landshövding Gustaf Lagerbring som ordförande. - Sedan dess har samtliga landshövdingar känt sitt ansvar och ställt sig i spetsen för föreningen och dess verksamheter.

Enligt de första stadgarna skulle föreningen, ofta genom rent praktiska åtgärder, främst stödja:

 • Landstormens och ungdomens frivilliga skytteutbildning
 • Befälsutbildning inom landstormen
 • Frivilliga mobiliserings- och fälttjänstövningar
 • Inköp av materiel för dessa verksamheter
 • Föredrag ”i fosterländsk anda”, det vill säga motsvarande dagens försvarsupplysning.

Viktigt att notera är att föreningen redan från början skulle vara politiskt helt obunden och fristående från andra organisationer. - Detta gäller även idag.

Under de bägge världskrigen och mellankrigsperioden präglades mycket av verksamheten av stöd till den frivilliga befälsutbildningen och inte minst inköp av vapen och annan utrustning, allt ifrån handeldvapen till luftvärnskanoner.

Eftersom ett av de viktigaste målen för föreningen var att skapa en stark försvarsvilja med en bred folkförankring, kom stort ekonomiskt stöd att lämnas till en mängd frivilliga försvarsorganisationer. Här kan nämnas Skytterörelsen, Hemvärnet, Lottarörelsen och olika Reservofficerssällskap.

Tiden efter andra världskriget innebar en ökad satsning på försvarsupplysning om det militärpolitiska läget i vårt eget land, vårt närområde och i Europa generellt. Inte minst belystes effekterna av de stora omvälvningarna som Berlinmurens fall samt Sovjetunionens och Warszawapaktens upplösning.
Stora insatser gjordes också för att för att förhindra eller minimera nedläggningen av militära förband i Västsverige.


Landets största frivilliga regionala försvarsförening
Idag är föreningen landets största frivilliga regionala försvarsförening med drygt 1.400 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att fortsatt driva olika former av försvarsupplysning och att speciellt lyfta fram hur viktigt det är för hela nationen av att Västsverige måste ha kapacitet att möta olika typer av hot – militär aggression, terrorism samt miljökatastrofer.

För att nå dessa mål initierar och genomför föreningen årliga offentliga försvarsdebatter med representanter för Försvarsmaktens högsta ledning, regeringen och de politiska partierna samt berörda verk och myndigheter. Vidare ger föreningen, vid speciella tillfällen, ut försvarsrelaterade informationsskrifter samt deltar i den allmänna försvarsdebatten genom artiklar i olika media.

Årligen genomförs en till två försvarsrelaterade studieresor såväl inom som utom landet.

Föreningen har under sina drygt 100 år blivit en aktad opinionsbildare i försvarsfrågor och är representerad i Allmänna Försvarsföreningens styrelse i Stockholm.

aq_block_4

Kalendarium

Genomförda aktiviteter

Torsdag 23 november 2023
I15 Kamratförening – Öppet hus med föredrag av Pingo H Olofsson

Pingo H Olofsson, medlem i Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening, håller föredrag om sitt arbete med leveranser av förnödenheter och material för att stötta befolkningen i Charkivregionen. Uppdraget skedde i samarbete med Insamlingsstiftelsen Sverige–Ukraina och tillsammans med den kända äventyraren Lena Wilderäng.

PROGRAM – torsdagen den 23 november
Kl 1800 – 1830 Samling på mässen I 15, Borås
Kl 1830 – 1930 Kaffe och fralla
Kl 1930 – 1945 Förflyttning till Regementssalen
Kl 1945 – 2100 Föredrag med frågestund

Inbjudan sker i samverkan med Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening. Observera att anmälan till föredraget endast kan ske via www.kamrati15.se Sista dag för anmälan är den 21/11, gäst får medbjudas och arrangemanget är gratis!

Onsdag 15 november 2023
FULLBOKAT – Föredrag om kriget i Ukraina av Övlt Joakim Paasikivi

Övlt Joakim Paasikivi, lärare i militär strategi vid Försvarshögskolan, håller föredrag om ”Rysslands utmaning av (den europeiska) säkerhetsordningen – Kriget mot Ukraina”

Lokalen RunAn på Chalmers har 450 platser och just nu är föredraget fullbokat!

Joakim är en flitigt anlitad och uppskattad föredragshållare, välkänd från nyhetsrapportering i media. Joakim är mycket väl insatt i vad som händer i krigets Ukraina och beskriver krigets utveckling den senaste tiden, samtidigt som han kan ge en bild av olika framtida scenarier – missa inte detta föredrag!

Efter föredrag och frågor serveras traditionsenlig, subventionerad supé. Medlem är välkommen att bjuda med en gäst.

Tid: onsdagen den 15 november 2023 kl 18.00
Plats: Chalmers Konferenscenter, sal RunAn, Chalmersplatsen 1.
Anmälan: Föredraget är tyvärr fullbokat men det finns fortfarande platser till supén. Pris för supén är 200 kr/person. Om du redan är anmäld till föredraget men inte anmält dig till supén och önskar vara med på den, kontakta sekreterare@goteborgsforsvar.se.

Torsdag 9 november 2023
I15 Kamratförening – Unikt föredrag om Indiens demokrati och deras försvarsmakts utveckling

Johan Törnqvist, Överste i flygvapnet och tidigare Militärattaché i Indien talar om Indiens demokrati, deras försvarsmakts utveckling samt relationerna till sina grannar
och då främst Kina.

Det är inte ofta vi hör om Indiens försvarsmakt i media, missa inte chansen att ta del av Johans erfarenhet och unika kunskap inom området.

PROGRAM – torsdagen den 9 november
Kl 1800 – 1830 Samling på mässen I 15, Borås
Kl 1830 – 1945 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe
Kl 1945 – 2000 Förflyttning till Regementssalen
Kl 2000 – 2130 Föredrag med frågestund

Observera att anmälan till föredraget endast kan ske via www.kamrati15.se Sista dag för anmälan är den 6/11, gäst får medbjudas och pris per deltagare är 150 kr som betalas på mässen!

Onsdag 18 oktober 2023
Försvarsforum – ”Utmaningar för Sveriges yttre och inre säkerhet – och säkerhetspolitik 2023”

I samarbete med AFF/Försvarsforum inbjuder Föreningen för Göteborgs Försvar medlemmar med gäster till säkerhetspolitiskt föredrag av Michael Sahlin, som talar kring ämnet ”Utmaningar för Sveriges yttre säkerhet”, och Lars Nylén som behandlar ämnet ”Utmaningar för Sveriges inre säkerhet”. Föredragen följs av frågestund och diskussion samt efterföljande traditionsenlig supé.

Michael Sahlin är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, tidigare svensk ambassadör i Turkiet samt verksam vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Lars Nylén är också ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och tidigare länspolismästare i Uppsala län. Lars har också varit chef för Rikskriminalpolisen samt generaldirektör för Kriminalvården.

Tid: Den 18 oktober kl 18:00
Plats: Chalmers konferenscentrum Johanneberg, lokal RunAn.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 15/10, anmälan görs genom länk ovan. Subventionerat pris för supén är 200 kr. Betalning sker till föreningens Swish 123 068 6709 alternativt till föreningens bankgironummer 5703-5263. Medlem är välkommen att bjuda med en gäst.

Om du inte får en bekräftelse när du anmäler dig, kan det beror på att det meddelandet fastnar i ditt skräppostfilter. Bekräftelsen skickas från ”WordPress”.

Välkommen!

Torsdag 12 oktober 2023
15 Kamratförening – Föredrag med Överste Pär Blid

Överste Pär Blid håller föredrag med temat ”Vådan av att fatta operativa beslut grundat på önsketänkande”. Pär har tidigare studerande vid ryska försvarsministeriets Generalstabsakademi i Moskva och sedan varit verksam som bl a försvarsattaché vid ambassaden i Moskva, avdelningschef i militära underrättelse- och säkerhetstjänsten vid Högkvarteret och internationella uppdrag i Georgien och Syrien.

Pär kommer bl a berätta om den utbildning han genomgick vid ryska Generalstabsakademin och vi får inblick i hur den ryska teoretiska utbildning har använts i praktiken vid anfallet mot Ukraina.

PROGRAM – torsdagen den 12 oktober
Kl 1800 – 1830 Samling på mässen I 15, Borås
Kl 1830 – 1945 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe
Kl 1945 – 2000 Förflyttning till Regementssalen
Kl 2000 – 2130 Föredrag med frågestund

Observera att anmälan till föredraget endast kan ske via www.kamrati15.se Sista dag för anmälan är den 9/10, gäst får medbjudas och pris per deltagare är 150 kr som betalas på mässen!

Onsdag 11 oktober 2023
AFF Blekinge – Inbjudan till Pax Baltica

I Karlskrona har Pax Baltica bedrivits sedan mitten av 1980-talet. Pax Baltica har blivit känt som ett av Sveriges mest kvalificerade återkommande arrangemang med mottot ”Samtal om fred och säkerhet runt Östersjön”. Pax Baltica är nu tillbaka efter pandemistoppet och genomförs i år, den 11-12 oktober i Karlskrona, med temat ”Sverige och en ny verklighet. Samhällsförändringar vid ett NATO-medlemskap”.

Årets talare (reservation för ändringar) är Fil dr Stefan Lundqvist, journalist Patrik Oksanen, Brigadgeneral Patrik Gardesten, Försvarsdirektör Peter Ryman samt Kommendör Fredrik Peedu. Moderator är Minou Sadeghpour från Allmänna Försvarsföreningen.

Program 11 oktober
kl 1130-1230 Lunch på Sjöofficersmässen
kl 1300-1700 Öppna föreläsningar och frågestund i Konserthusteatern
kl 1800 Middag på Sjöofficersmässen

Program 12 oktober
kl 0830 Seminarier i gruppform på Marinmuseum
kl 1330 på Marinmuseum, Pax Baltica 2023 slut

Efter anmälan skickas ett detaljprogram. Avgiften som i år är 750 kronor omfattar lunch 11/10, föreläsningar 11/10, middag 11/10 samt seminarier och lunch den 12/10. Övernattning enligt egen försorg.

Skicka din anmälan och betalning till Allmänna Försvarsföreningen på bankgiro 482-8885. Ange namn, adress samt Pax Baltica på talongen. Sista dag för anmälan och betalning är den 26/9.

Välkommen till Blekinge och Karlskrona för ett unikt tillfälle 2023.

Torsdag 21 september 2023
I15 Kamratförening – INSTÄLLT! Föredrag med Övlt Peter Lidén

INSTÄLLT – Övlt Peter Liden från Försvarshögskolan och känd från SVTs nyhetsprogram kan tyvärr inte komma.

Tyvärr är föredraget av Övlt Peter Lidén inställt. Vi hoppas återkomma med nytt datum.

Onsdag 24 maj 2023
”Nordostpassagen och dess framtida påverkan på Sverige.” – Föredrag av VD för Göteborgs Hamn Elvir Dzanic.

Kungl. Örlogsmannasällskapet inbjuder Föreningen för Göteborgs Försvars medlemmar till sällskapets ordinarie sammanträdes öppna del på s/s Marieholm den 24 maj 2023 med början ca klockan 1800.

Program
Öppet seminarium från klockan 1800:

 • Inträdesanförande av OL, VD för Göteborgs Hamn Elvir Dzanic, ”Nordostpassagen och dess framtida påverkan på Sverige.” 
 • Avslutning av KÖMS och KKrVA:s arbete ”En svensk marin i Nato”. OL Per Edling och OL Fredrik Hesselman föredrar rapporten.


 • Observera att antalet platser är begränsat och ”Först till kvarn…” gäller.

  De som önskar delta fysiskt gör anmälan direkt till Sten Göthberg enligt nedan. De som önskar delta digitalt i sammanträdet kan göra detta via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet: https://us02web.zoom.us/j/89913703914 – Öppna länken, logga in och ange ditt namn!

  Efter seminariet finns det möjlighet att delta i den efterföljande trerätterssupén ombord till en kostnad av 425 kr som betalas ombord. Snaps och vin finns att köpa i baren innan supén. Sista anmälningsdag den 19 maj.

  Anmälan och eventuella frågor besvaras av Sten Göthberg: stengothberg@outlook.com eller 0709-83 98 50.

  Torsdag 11 maj 2023
  I15 Kamratförening – Föredrag med Lars Erik Lundin

  Fd ambassadören och ledamoten i SIPRI, Lars Erik Lundin håller föredrag om det säkerhetspolitiska läget i Sverige. Lars Erik har lett utredningar för regeringen, tex om förslaget om att vi skall tillåta kärnvapen på svensk mark.

  Program – torsdagen den 13 april
  Kl 1800 – 1830 Samling på mässen I 15, Borås
  Kl 1830 – 1945 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe
  Kl 1945 – 2000 Förflyttning till Regementssalen
  Kl 2000 – 2130 Föredrag med frågestund

  Observera att anmälan till föredraget endast kan ske via www.kamrati15.se . Sista dag för anmälan är den 9/5, gäst får medbjudas och pris per deltagare är 150 kr som betalas på mässen!

  Torsdag 27 april 2023
  Årsmöte torsdag 27/4 – Försvarsminister Pål Jonson

  Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 27:e april på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Sveriges försvarsminister Pål Jonson talar om ”Stärkt svensk säkerhet i ljuset av krig i Europa” – välkomna!

   

  Före årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till Sveriges försvarsminister Pål Jonson som talar om ”Stärkt svensk säkerhet i ljuset av krig i Europa” följt av möjligheten att ställa frågor. Efter årsmötet följer traditionsenlig supé.

  Tid: Torsdag den 27 april 2023 kl 18.00
  Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.
  Anmälan: Sista anmälningsdag: 21 april, anmälan görs genom länk ovan. Subventionerat pris för supén är 200 kr. Anmäld till supén som uteblir utan avanmälan senast dagen innan debiteras 250 kr. Betalning sker på plats via Swish. Medlem är välkommen att bjuda med en gäst.

   

  Försvarsminister Pål Jonssn, Sten Tolgfors, Anders Danielsson

  aq_block_10

  Detta stödjer vi

  Föreningens ändamål har sedan grundandet 1912 varit att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar inom Göteborg och västsverige. Detta ändamål tillhandahåller ramen för föreningens verksamhet.
  Omvärldssituationen och hotbilden mot Sverige har dock förändrats markant sedan 1912. Hotbilden idag är mer mångfacetterad än någonsin och ställer stora krav på flexibilitet och på samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer.

  Inte minst på det regionala och lokala planet är sådan samverkan mycket viktig. Föreningen stöjder därför aktivt verksamheter som ger möjlighet till samverkan och samövning mellan de olika aktörer som är viktiga för säkerheten i Göteborg och västsverige. Som exempel kan nämnas föreningens stöd till samverkansövningen Emerentias chefskonferens 2015, där chefer för ett stort antal myndigheter samlades för att diskutera bland annat skydd av Göteborgs hamn och Landvetter flygplats. Just skyddet av infrastrukturen i västsverige engagerar föreningen mycket. Det är en fråga av vitalt intresse för hela landet.


  Vi ger regelbundet stöd till hemvärnet och till frivilliga försvarsorganisationer. Stöd utgår till projekt och konkret verksamhet. Bidrag beviljas inte för fasta kostnader såsom underhåll av lokaler m.m.

  Föreningen försöker också att bidra till folkförankringen av försvaret och till en bredare försvarsupplysning. Som exempel kan här nämnas ett omfattande stöd till Aeroseums utveckling av ett upplevelsecenter dit bland annat skolklasser kan komma och få information om försvaret presenterat på ett intresseväckande sätt. Vidare stödjer vi forskning och debattskrifter som faller inom föreningens ändamål och vi försöker uppmuntra sådan verksamhet bland annat genom utdelning av stipendier för uppsatser och forskning.

  aq_block_16

  Ansök om stöd

  Föreningen stödjer verksamheter och aktiviteter som främjar vårt ändamål och syfte.

  Ansökan om bidrag skickas till:
  Föreningen för Göteborgs försvar via e-post till : sekreterare@goteborgsforsvar.se

  • Ansökan skall tydlig beskriva vad bidraget ska användas till.
  • Vi önskar få in ansökningar senast den 31/3 årligen.
  • Vi önskar även att en budget bifogas där aktivitetens totala finansiering framgår.
  • För föreningar och organisationer önskar vi ta del av aktuell årsredovisning samt en budget för verksamheten.
  aq_block_22

  Vad vi bidragit till

  Föreningen har genom sin 100-åriga historia stött många olika typer av verksamhet.

  De senast decenniet har stödet riktats främst åt att hjälpa frivilligorganisationerna att kunna bedriva sin utbildningsverksamhet och försvarsinformation.
  Det kan vara hjälp med kostnader i samband med inbjudna föreläsare, lokaler eller annat för att en aktivitet skall bli av . Vi har även bidragit till kostnader i samband med navigationsövningar och andra mera praktiska arrangemang.

  Vi stödjer idag exempelvis Hemvärnet på olika sätt. Vi har lämnat stöd till samverkansövningar mellan myndigheter och vi har även stöttat den pedagogiska verksamheten på Areoseum, där skolan bedriver utbildning i en mycket spännande miljö för skolungdomar om säkerhetspolitik, om historia, försvar och flyg.

  aq_block_28

  Bli medlem

  Genom att bli medlem i Föreningen stödjer du vårt syfte och du får möjlighet att delta i våra olika arrangemang.

  Medlemskap löses enklast genom att skicka e-post till sekreterare@goteborgsforsvar.se och sätta in 200 kr på föreningens bankgironummer 5703-5263 alternativt Swish till 123 068 6709.

  Ange också namn, adress och e-postadress samt mobiltelefonnummer som du kommer att använda vid ev. swishbetalning

  Medlemsavgiften är en engångsavgift och inte årligt återkommande.

  aq_block_34

  Föreningen leds av en styrelse som välj på årsmötet. Ordförandeskapet har sedan föreningens stiftande 1912 innehafts av den sittande landshövdingen.
  Operativt leds föreningen av ett arbetsutskott som fungerar som verkställande utskott. Kontaktuppgifter till föreningen finns nedan.
  (För att se ledamöter i arbetsutskottet tryck på + nere till höger)

  Styrelse

  ordförande 
  Sten Tolgfors Landshövding
  v. ordförande 
  Lars Tegelberg, Direktör
     
  sekreterare 
  Per Sagert, IT-Direktör
  skattmästare 
  Peter Kullberg, fd. Bankdirektör

  Hela styrelsen (som pdf)


  Arbetsutskott

  ordförande 
  Lars Tegelberg
  Mobil: 0703-77 99 44
  E-post: Lars Tegelberg
  sekreterare 
  Per Sagert
  Mobil: 0706-620 0070
  E-post: Per Sagert
     
  skattmästare 
  Peter Kullberg
  ledamot 
  Per-Olof Bentley
     
  ledamot 
  John Malkki
  ledamot 
  Maria Fast
     
  ledamot 
  Aria Nakei
  ledamot 
  Jonas Wimmerstedt

  Stadgar (pdf)