Anmälan: Hotet från Kina

Torsdag 27 januari
Hotet från Kina

 

Föredrag i Borås av Professor CHRISTER LJUNGWALL, doktor i Nationalekonomi 

Christer Ljungwall har arbetat som gästforskare vid Kinas mest prestigefulla universitet. Han har även varit Teknisk Vetenskaplig Attaché vid Svenska Ambassaden i Peking. Christer har förmågan att analysera och redovisa vilka hot som Kina bereder oss i Väst och särskilt Sverige.

DETTA FÖREDRAG ÄR VERKLIGEN I TIDEN! MISSA INTE DETTA!

PROGRAM
22-01-27 kl 1800 – 1830 Samling på Mässen I 15.
kl 1830 – 1945 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe.
kl 1945 – 2000 Förflyttning till Regementssalen
kl 2000 – 2130 Föredrag med frågestund
Pris 125:- för ärtmiddag och 50:- för kaffe med smörgås.

Anmäl dig på vår hemsida kamrati15.se eller ring Leif Nilsson 070 525 57 77.
SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN ÄR 22-01-25.

GÄST FÅR MEDBJUDAS!
VÄLKOMMEN!
Jan Andersson – Verksamhetsansvarig

Möte Borås Ljungwall_220127

Profile photo of Christer Ljungwall

Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Måste vara en giltig e-postadress
Antal måste vara ett tal mellan 0 och 4
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank