Anmälan: //INSTÄLLT// Årsmöte samt föredrag om hur Kinas ambitioner påverkar världen och Sverige

Måndag 27 april
//INSTÄLLT// Årsmöte samt föredrag om hur Kinas ambitioner påverkar världen och Sverige


2020-03-20:

Kära medlemmar
Det rådande läget gällande spridningen av COVID-19 och de rekommendationer som myndigheterna ger, har gjort att vi beslutat att ställa in detta möte. Vi kan inte bedöma hur situationen ser ut i slutet av april. Om vi ställer in med för kort varsel medför det stora kostnader för föreningen, pengar som kan komma till bättre nytta i enlighet med vårt ändamål. Vi inriktar oss på att hitta en ny tid för årsmötet i maj. 

Vi hoppas på förståelse för denna drastiska åtgärd och ber att få återkomma med besked.

Agenda:
18:00
Årsmötesförhandlingar
– Ordförande Landshövding Anders Danielsson

18:30 Föredrag med diskussion

”Hur tänker de i Peking?” – Om Kinas säkerhetspolitik
– Lars Fredén, Sveriges ambassadör i Peking 2010-2016

”Om underrättelsehotet mot Sverige”
– Stefan Kristiansson, Generalmajor, C MUST 2007-2012

20:30 Supé
Efter föredrag och diskussion serveras traditionsenligt subventionerad supé á 100 kr (kontant betalning på plats/Swish). Anmäld till supén som uteblir utan avanmälan senast dagen innan debiteras 250 kr.

Plats: Chalmers konferenscentrum Chalmersplatsen 1
Datum: 27 april 2020
Tid: 18:00

Mycket välkommen

Lars Fredén, Sveriges ambassadör Kina. Föreningn för Göteborgs Försvar Lars Tegelberg

Lars Fredén, Sveriges ambassadör i Peking 2010-2016

Generalmajor Stefan Kristiansson Föreningen för Göteborgs försvar Lars Tegelberg

Stefan Kristiansson, Generalmajor, C MUST 2007-2012

 

Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Måste vara en giltig e-postadress
Antal måste vara ett tal mellan 0 och 4
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank