Anmälan: Möte med försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow

Torsdag 13 juni
Möte med försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow

 

Den 9 januari 2017 beslutade chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Peter Hultqvist om anvisningar för försvarsberedningens fortsatta arbete med att ta fram ett nytt underlag inför det kommande försvarsbeslutet 2020. Den 20 december 2017 lämnade beredningen sin delrapport Motståndskraft till regeringen. Den 14 maj i år överlämnar beredningen sin slutrapport som anger inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025.

Den 13 juni arragerar föreningen ett möte med Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (S) som presenterar Försvarsberedningens slutrapport.

Plats: Chalmers Konferenscenter, Chalmersplatsen 1, Göteborg.

Tid: kl 18:00

Efter föredrag och frågor serveras traditionsenlig och subvetionerad supé á 100 kr. Betalning på plats via Swish eller jämna kontanter.
Anmäld till supén som uteblir utan avanmälan senast dagen innan debiteras 250 kr.

Medlem för medta gäst.

Välkommen!

Riksdagshuset

Björn von Sydow

Björn von Sydow

Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Måste vara en giltig e-postadress
Antal måste vara ett tal mellan 0 och 4
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank