Anmälan: Årsmöte med föredrag av Marinchefen konteramiral Jens Nykvist

Tisdag 23 april
Årsmöte med föredrag av Marinchefen konteramiral Jens Nykvist

 

Vi välkomnar våra medlemmar till årsmötet där vi får ökade kunskaper och insikter om Sveriges marina förmåga, om vikten av sjöfarten och den marina närvaron på västkusten. Hur vital sjöfarten är för Sverige och Norden när ca 90 % av godset transporteras över köl till och från våra hamnar.

Titta gärna på denna korta informationsfilm.

Länk till bilder från mötet

 

Agenda: 

– Årsmötesförhandlingar
Ordförande Landshövding Anders Danielsson

– Föredrag med diskussion
Marinchefen konteramiral Jens Nykvist

– Supé

Efter föredrag och diskussion serveras traditionsenligt subventionerad supé á 100 kr (kontant betalning på plats).
Anmäld till supén som uteblir utan avanmälan senast dagen innan debiteras 250 kr.

Plats: Chalmers konferenscentrum Chalmersplatsen 1
Datum: 23 april 2019
Tid: 18:00

Läs mer om Marinchefen nedan

Mycket välkomna!

Gästtalare vid årsmötet är konteramiral Jens Nykvist, sedan maj 2016 Marinchef.

Konteramiral Jens Nykvist

Konteramiral Jens Nykvist är en väl meriterad marinofficer som förutom tjänst på förband och i Högkvarteret har internationella erfarenheter. Den internationella tjänstgöringen omfattar tre års tjänstgöring i USA varav ett år på Naval War College och internationell insats som stabschef under operationer i Indiska Oceanen. Jens Nykvist har bland annat varit fartygschef på ubåtarna HMS Halland och HMS Gotland.

 

Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Måste vara en giltig e-postadress
Antal måste vara ett tal mellan 0 och 4
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank