Anmälan: Generalmajor Roland Ekenberg; Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna – det territoriella försvaret

Måndag 23 oktober
Generalmajor Roland Ekenberg; Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna – det territoriella försvaret

 

Måndagen den 23 oktober besöktes föreningen av Rikshemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg som berättade om Hemvärnets utökade uppgifter, dess förmågor idag och i framtiden. Drygt 300 personer kom för att lyssna till och delta i diskussionen.  Efter föredraget fortsatte diskussionerna vid supén i Chalmers matsal.

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är ett krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, och ytövervaka samt skall även stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

För mer information se nedan samt länkt till hemvärnet

 

 

Roland Ekenberg har varit rikshemvärnschef sedan den 1 juli 2005. Han inledde sin militära bana som pluton- och kompanichef vid Smålands artilleriregemente A 6. Han har också bland annat tjänstgjort i två FN-bataljoner på Cypern, verkat i olika befattningar i centrala staber samt varit Försvarshögskolans vicerektor.
Vid en ceremoni vid Hemvärnets Stridsskola i Vällinge den 31 maj 2017 befordrade  ÖB Micael Bydén rikshemvärnschefen Roland Ekenberg till generalmajor.

generalmajor  Roland Ekenberg

Rikshemvärnschefen, generalmajor Roland Ekenberg.

DSC01005

Hemvärnet och de nationella skyddstyrkorna

Hemvärnet och de nationella skyddstyrkorna

Några power point bilder 

Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Måste vara en giltig e-postadress
Antal måste vara ett tal mellan 0 och 4
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank
Mat? Ja Nej
Namn måste vara ifyllt
Öka antal gäster eller lämna blank