Vart är Ryssland på väg?

17 januari, 2016 Okategoriserade 0 Comments

Anförande av kommendörkapten Christian Allerman

Kk Allerman är en erkänt mycket kompetent rysslandskännare som
tjänstgjort som Sveriges marinattaché i Moskva 2002-2004 samt 2007-2009

Vi kommer att få ta del av hans syn på utvecklingen i den Ryska federationen från 1990-talet fram till nu och om hur Ryssland resonerar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor.