Årsmöte 2015 med föredrag av Generallöjtnant Dennis Gyllensporre

17 januari, 2016 Okategoriserade 0 Comments

Välkommen till årsmöte 2015.

I anslutning till årsmötet kommer chefen för Högkvarterets ledningsstab Generallöjtnant Dennis Gyllensporre att tala under rubriken”Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge! Konsekvenser för den svenska militära försvarsplaneringen?”